Gemeente Breda

De gemeente ondersteunt het bestuur van Bedrijvenvereniging de Mark met raad en daad m.b.t. de Wijkplannen en de opzet van een BIZ.

Voor elke locatie in de gemeente geldt een vigerend bestemmingsplan. Bekijk de ruimtelijke besluiten in onze gemeenten hier

Contactpersoon:

Carolien Aalbers

e-mail: c.aalbers@breda.nl

mobiel: 06 11 74 73 42

Platform B.V. Breda

Stichting “Platform BV Breda” is vanaf 1 januari 2017 gestart om het vestigingsklimaat in Breda verder te versterken. Het platform wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid (gemeente) en onderwijs door de samenwerking tussen de “3 O’s” te intensiveren. Het platform fungeert als een kennisbank voor de bedrijven, waar thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid, vestigingsklimaat (o.a. leegstand en mobiliteit) en Business 2 Business aan bod komen. Met concrete projecten wil het platform komende 2 jaar aan de slag. Voor duurzaamheid is het doel om 3 windmolens op een of meerdere bedrijventerreinen te realiseren, 5% van het dakoppervlak van de bedrijven te bedekken met zonnepanelen en 10 extra bedrijven aan te sluiten op het beschikbare warmtenet. In het platform zijn zes bedrijvenverenigingen vertegenwoordigd: De Mark, VBBO, Doornbos, LCHM, De Krogten en Steenakker.

Contactpersoon

Laura Martin

T: +31 (0)6 48 49 69 56

E: l.martin@platformbvbreda.nl

EBN Veiligheidsdienst

De collectieve beveiliging wordt in nauwe samenwerking met onder andere de politie uitgevoerd door een of meerdere beveiligers. De keuze van de beveiliger wordt per bedrijventerrein gemaakt door de bedrijventerreinvereniging. Tot op heden is in Breda gekozen voor EBN Veiligheidsdienst.

Bedrijvenvereniging de Mark heeft de afspraken met de beveiliger vastgelegd in een raamovereenkomst. De deelname van het individuele bedrijf wordt vastgelegd in een drie partijenovereenkomst tussen het bedrijf, Bedrijvenvereniging de Mark en de beveiliger. De beveiliger draagt tevens zorg voor de administratieve en financiële afwikkeling.

Contactpersoon:

Wesley van Dongen
ebnoperationeledienst@ebnbreda.nl
T. 06-33683665

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbericht EBN Breda west over het 4e kwartaal 2015

Nieuwsbericht EBN Breda west over het 3e kwartaal 2015

Nieuwsbericht EBN Breda west over het 2e kwartaal 2015 

Downloads