Platform B.V. Breda

Stichting “Platform BV Breda” is vanaf 1 januari 2017 gestart om het vestigingsklimaat in Breda verder te versterken. Het platform wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid (gemeente) en onderwijs door de samenwerking tussen de “3 O’s” te intensiveren. Het platform fungeert als een kennisbank voor de bedrijven, waar thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid, vestigingsklimaat (o.a. leegstand en mobiliteit) en Business 2 Business aan bod komen. Met concrete projecten wil het platform komende 2 jaar aan de slag. Voor duurzaamheid is het doel om 3 windmolens op een of meerdere bedrijventerreinen te realiseren, 5% van het dakoppervlak van de bedrijven te bedekken met zonnepanelen en 10 extra bedrijven aan te sluiten op het beschikbare warmtenet. In het platform zijn zes bedrijvenverenigingen vertegenwoordigd: De Mark, VBBO, Doornbos, LCHM, De Krogten en Steenakker.

Contactpersoon

Laura Martin

T: +31 (0)6 48 49 69 56

E: l.martin@platformbvbreda.nl

platform-breda.jpg