Van den Noort B.V.

Van den Noort is één van de grotere zelfstandige bedrijven op het gebied van afvalinzameling en recycling. De hoofdvestiging is gevestigd in Dongen met nevenvestigingen in Waalwijk en Breda.

De organisatie richt zich op het zo efficiënt mogelijk inzamelen van afvalstromen, met als doel deze op een zo hoogwaardig mogelijke manier te recyclen. We streven naar maximaal hergebruik van afvalstoffen met een zo groot mogelijk milieuvoordeel.

Maximaal hergebruik van afval- en reststromen door recycling

Vanuit de visie wordt gekozen voor maximaal hergebruik van afval- en reststromen door recycling, het terugwinnen van grondstoffen, het opwekken van zoveel mogelijk energie uit de overige afvalstromen en het reduceren van CO2 uitstoot.

Afval voor vernieuwing

De missie van Van den Noort is ‘Afval voor vernieuwing’. Als bedrijf staat Van den Noort aan het begin van een nieuwe productlevenscyclus. Het bedrijf transformeert zich naast afvalinzamelaar steeds meer naar een bedrijf dat grondstoffen genereert, waarbij we meewerken aan een circulaire economie.

Met de gekozen strategie wordt ieder stukje afval als waardevol beschouwd. Hoe beter gescheiden aan de bron, hoe hoger de waarde. Samen met onze klanten ontwikkelen we concepten en systemen, zodat een optimale afvalverwijderingsstructuur ontstaat.

Contactgegevens:

Van den Noort B.V
De Slof 36
5107 RJ  DONGEN

0162-372554

Afdeling Sales
Tel. 0162-372561
E-mail. sales@vandennoort.nl.

Website: www.vandennoort.nl

Bedrijfsfilm: www.youtube.com

07.jpg