Persbericht: Stichting Platform BV Breda versterkt samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente

en onderwijs in Breda

Stichting “Platform BV Breda” is vanaf 1 januari 2017 gestart om het vestigingsklimaat in Breda

verder te versterken. Het platform wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid (gemeente)
en onderwijs door de samenwerking tussen de “3 O’s” te intensiveren. Het platform fungeert als een
kennisbank voor de bedrijven, waar thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid, vestigingsklimaat (o.a.
leegstand en mobiliteit) en Business 2 Business aan bod komen.

Met concrete projecten wil het platform komende 2 jaar aan de slag. Voor duurzaamheid is het doel om 3
windmolens op een of meerdere bedrijventerreinen te realiseren, 5% van het dakoppervlak van de bedrijven
te bedekken met zonnepanelen en 10 extra bedrijven aan te sluiten op het beschikbare warmtenet. In het
platform zijn zes bedrijvenverenigingen vertegenwoordigd: De Mark, VBBO, Doornbos, LCHM, De Krogten en
Steenakker.

Theo van Kuijck, voorzitter van Platform BV Breda: “Door de krachten te bundelen in het platform, hebben
we meer slagkracht om per thema concreet acties uit te werken die voor alle partijen voordelen opleveren. De
bedrijven die aangesloten zijn bij een bedrijvenvereniging kunnen deelnemen in projecten per thema.
Gemeenschappelijke knelpunten (zoals bereikbaarheid, leegstand, veiligheid, toegang tot onderwijs) kunnen
door deze samenwerking daadwerkelijk worden aangepakt. Ook abstracte doelstellingen van de gemeente
kunnen worden vertaald naar zichtbare maatregelen”.

Boaz Adank, wethouder Economische Zaken: “Platform BV Breda kan een mooie bijdrage leveren aan het
verhogen van de organisatiegraad binnen de bedrijventerreinen en de samenwerking tussen gemeente,
bedrijvenverenigingen en de bedrijven stimuleren op verschillende thema’s. Zo kunnen we gezamenlijk een
extra impuls geven om de economische ontwikkeling en kwaliteit van de bedrijventerreinen verder te
verbeteren”.

Sandra Rambow, directeur Avans Ondernemerscentrum: “Het platform ontsluit het lokale bedrijfsleven
met het onderwijs. Door een nauwe samenwerking via het platform realiseren we onze transformatie van
onderwijsinstelling naar Avans als kennispartner”.
Platform BV Breda is met bijdragen van de verschillende bedrijvenverenigingen tot stand gekomen.
Sponsoren worden benaderd om het initiatief te steunen en de gemeente Breda ondersteunt de Stichting
Platform BV Breda met een financiële bijdrage voor twee jaar.

Breda, 16 februari 2017